Op Lgg6.nl vertonen we teksten, afbeeldingen en andere materialen die ter informatie aangeboden worden aan onze lezers. We behouden het recht om de inhoud zonder mededeling aan te passen of te verwijderen. De informatie op Lgg6.nl is bedoeld als vrijblijvend en geldt op geen enkele manier als een advies of overeenkomst. Doordat het toestel op deze website nog niet gepresenteerd is zijn alle teksten gebaseerd op geruchten uit de media. Deze website is geen onderdeel van LG en er is geen enkele relatie met LG. Dit is een onofficiële website waarop de geruchten en informatie over een nieuw toestel getoond worden. Deze disclaimer kan zonder voorafgaande mededeling wijzigen.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website wordt continu bijgewerkt om de informatie up-to-date te houden. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie op de website niet correct, onvolledig en/of onjuist is. De inhoud op Lgg6.nl wordt vrijblijvend aangeboden waarbij er geen garantie van juistheid wordt gegeven. De vermelde prijzen, tarieven, beoordelingen en andere informatie op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website. Dit geldt ook voor de Lgg6.nl opgenomen links naar websites of diensten van derden. Het bezoeken van andere websites gebeurt op eigen verantwoordelijk.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom op de informatie die op deze website getoond wordt liggen bij Lgg6.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie op deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.